Stiftelsen Tinius har kartlagt den opplevde redaksjonelle uavhengigheten blant sjefredaktørene i Schibsted.

Bakgrunnen er Stiftelsen Tinius’ vedtekter som sier at vi skal passe på at Schibsted drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernet.

Det er Arne Jensen, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening nå uavhengig konsulent, som har gjennomført kartleggingen for Stiftelsen. Stiftelsen har bedt ham om å anonymisere svarene.

Oppsummert viser rapporten at:

  • Schibsted er gjennomgående en god eier.
  • Respekten for kjernen i den redaksjonelle uavhengigheten er stor.
  • Stiftelsen Tinius oppfattes som en viktig garantist for at det er slik og vil bli slik.
  • Det er viktig at alle deler av konsernet, og også eierne, forstår redaksjonenes særlige posisjon.
  • God økonomi er en viktig garantist for redaksjonell uavhengighet.
  • Det er utfordringer knyttet til beslutningsprosesser som påvirker redaksjonenes rammevilkår.
  • Mange redaktører opplever at de sitter for langt unna de foraene hvor viktige beslutninger tas.
  • Redaktørene er gjennomgående teknologioptimister, men veldig opptatt av å beholde kontrollen.
  • Flere ser på «distribusjon» gjennom de store tekplattformene som problematisk med hensyn til uavhengighet og redaksjonell kontroll.
  • Det er sterke krefter utenfra som ønsker å påvirke redaksjonene, og som det er viktig og stå imot.

Last ned rapporten her!