Stiftelsene Tinius og Fritt Ord går sammen med avisfellesskapet Amedia om midlertidig finansiering av Medienorge ut 2023. 

En samlet mediebransje har i en felles uttalelse bedt regjeringen om at det uavhengige kunnskapsmiljøet Medienorge ved Universitetet i Bergen videreføres i 2023, og at Medienorges oppgaver ikke legges til Medietilsynet, slik det skisseres i statsbudsjettet. Kultur- og likestillingsdepartementet har kuttet sin bevilgning i statsbudsjettet for 2023.

Nå responderer stiftelsene Tinius, Fritt Ord og Amedia med å gå sammen om en midlertidig finansiering på totalt 2 millioner kroner for å sikre videre drift ut 2023. Medienorge har siden 1994 hatt rollen som statistikkbank og kunnskapsmiljø for norsk medieutvikling.

Uavhengig kilde

Stiftelsene Tinius, Fritt Ord og Amedia stiller seg bak bransjekravet om å videreføre Medienorge i 2023, og sikrer finansieringen på kort sikt. Slik ivaretas dataene i kunnskapsbasen, og man får anledning til en grundigere prosess enn det som var tilfelle forut for vedtaket i statsbudsjettet.

– Den store oppgaven med å sikre god offentlig mediestatistikk fra en uavhengig kilde slik Medienorge ved Universitetet i Bergen gjør, har en helt unik egenverdi. Uavhengig informasjonsinnhenting og presentasjon av mediebruk i endring er viktigere enn noen gang, og kan ikke løses av statens eget tilsyn, Medietilsynet, sier Knut Olav Åmås, direktør i stiftelsen Fritt Ord.

Vil sikre langsiktig finansiering

– Medienorge har med sine 28 år som kunnskapsbank gitt svært nyttig statistikk og dermed innsikt for bransjen, fagmiljøet og samfunnet for øvrig. Når vi nå går sammen om den viktige finansieringen for 2023, gir vi bransjen, akademia og myndigheter nok tid til å finne og sikre en løsning for en langsiktig finansiering av Medienorge, sier Frank Gander, prosjektdirektør i Stiftelsen Tinius.

– I løpet av én generasjon har norske redaktørstyrte mediers kamp om folks tid gått fra et NM til et VM. Kunnskapsmiljøet i Bergen dokumenterer digitaliseringens dyptgripende endringer av det norske medielandskapet. Denne samfunnsfunksjonen blir ikke mindre viktig fremover. Vi bidrar derfor til en midlertidig løsning, og setter vår lit til at langsiktig finansiering løses politisk, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.

Aktørene registrer departementets begrunnelse for bortfall av finansiering, men er prinsipielt uenig i avgjørelsen: «Kultur- og likestillingsdepartementet mener det er hensiktsmessig å samle mest mulig av oppdrag om innhenting og utarbeiding av mediestatistikk og -analyse hos én aktør. Medietilsynet er statens forvaltningsorgan på feltet og har denne oppgaven allerede. Tilskuddet til Medienorge foreslås på denne bakgrunn avviklet.»

Fakta om Medienorge

  • Medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994.
  • Medienorge holder til ved og er del av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.
  • Medienorge deltar i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket NORDICOM, som finansieres av Nordisk ministerråd. I tillegg til å dokumentere forskning og litteratur på mediefeltet, dokumenterer Nordicom medieutviklingen i Norden ved å utarbeide sammenlignbar nordisk mediestatistikk.

Bildet øverst i artikkelen viser Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia og prosjektdirektør Frank Gander i Stiftelsen Tinius. Foto: Ihne Pedersen