Styret i Blommenholm Industrier har vedtatt å støtte utviklingen av Innsyn.no med NOK 400.000.

I møte 7. mai vedtok styret i Blommenholm Industrier å støtte utviklingen av Innsyn.no med NOK 400.000, tilsvarende den summen Faktisk.no søkte om.

Styret anser at utviklingen av Innsyn.no er et godt bidrag til å støtte konkurranseevnen til de redigerte mediene i tiden fremover, slik at de enklere kan bedrive undersøkende journalistikk og presentere innhold leserne er villig til å betale for.

Innsyn.no er en åpenhetsportal som ble startet opp av Fædrelandsvennen i 2015 og overført til Faktisk.no i 2019. Målet er å samle inn alle relevante postjournaler og gjøre dem søkbare på én og samme plass. Tjenesten skal kun være tilgjengelig for redaksjonelle medarbeidere og NTB har tilbudt seg å stå for en felles innloggingsportal.

I tildelingen fra Blommenholm Industrier oppmuntrer styret til innovativ forretningsutvikling, også utenfor Norge, når produktet nå skal styrkes.

Tilgang på informasjon er avgjørende for at resultatet skal bli god journalistikk. Vi har fulgt utviklingen av Innsyn.no med entusiasme i flere år. Nå ønsket styret å bidra til å utvikle dette verktøyet for medarbeidere i alle Schibsteds redaksjoner. Som konsekvens vil også flere ha nytte av dette, selvfølgelig. Vi ønsker også å bidra til at Innsyn.no kan utvikles i Sverige for svenske journalister, sier Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Blommenholm Industrier.

Vi er glad for støtten vi nå får. Ambisjonen er å lage verdens beste innsynsverktøy for journalister. Det vil lette arbeidshverdagen for journalister, og muliggjøre mer og bedre graving, sier ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no.

For ytterligere spørsmål, kontakt Kjersti Løken Stavrum (kls@tinius.com), daglig leder i Blommenholm Industrier, eller Kristoffer Egeberg (keg@faktisk.no), ansvarlig redaktør i Faktisk.no.