Finansminister Siv Jensen åpner for norsk tech-skatt i Norge, dersom det ikke kommer en løsning fra OECD i løpet av 2020.

– Dette er en gledelig nyhet. Land etter land mister nå tålmodigheten og innfører egne tech-skatter. Italia innførte sin skatt 1. januar, Tyrkia har forslått en digitalskatt. Belgia er i tenkeboksen. Vi må sikre at de globale gigantene ikke kan støvsuge enkeltland for inntekter uten å bidra til fellesskapet de agerer i. Slik undergraver de også mulighetene for nasjonal, digital forretningsutvikling, sier adm.dir. i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum.

Det er et positivt signal at finansministeren mister tålmodigheten. Det viser at hun tar skattesaken alvorlig. Men skatteforslaget slik det foreligger fra OECD nå er ikke tilstrekkelig for å få like konkurransevilkår for det norske markedet, sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius.

Ifølge The New York Times er det nå 15 land som planlegger å innføre særnasjonale digitalskatter innen juni i år, i påvente av en omforent løsning fra OECD. Frankrike var først ute med å skattlegge de globale teknologiselskapene med en skatt på 3 prosent av slike selskapers omsetning. Tyskland og Italia er blant landene som har innført samme skatteformel.

Vi i Stiftelsen Tinius har presset på for å skape oppmerksomhet om dette lenge. Vi håper på en felles løsning via OECD, men dette tar altfor lang tid. Vi er nødt til å agere på egen hånd. Det vil også presse OECD til å få opp farten, sier adm.dir. i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum.

I oktober-november 2019 ble et nytt skatteforslag fra OECD lagt ut på høring. Høringsinnspillene fra Stiftelsen Tinius og Schibsted er tilgjengelig her.

I flere av de tilgjengelige høringsinnspillene får OECD kommentarer på hvordan den nye skattenøkkelen bør se ut, og aktører som Amazon, Netflix og Spotify poengterer at skatteforslaget bør ha et bredere nedslagsfelt. Det nye skatteforslaget er til nå avgrenset til “consumer facing businesses”.

Det er forventet at OECD vil komme frem til konsensus om det nye skatteforslaget i 2020. Den siste uken har derimot internasjonale medier spekulert i om konflikten mellom USA og Frankrike, som oppstod etter Frankrike innførte lokal teknologiskatt i 2018, vil forsinke prosessen.

Les mer om nyheten i Klassekampen.