Stiftelsen Tinius har undersøkt hvor mange digitale nyhetsabonnement folk ser for seg at de vil ha i fremtiden og hva som begrenser behovet for slike abonnementer.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Stiftelsen Tinius i Norge og Sverige (nov-des 2019).

Undersøkelsen har 1018 respondenter i Norge. 20,14 % er i aldersgruppen 18-29 år, 17,09 % er i aldersgruppen 30-39 år, 17,29 % er i aldersgruppen 40-49 år, 16,40 % er i aldersgruppen 50-59 år og 29,08 % er i aldersgruppen 60 +. Det er like mange menn og kvinner blant respondentene.

Undersøkelsen har 1005 respondenter i Sverige. 19,40 % er i aldersgruppen 18-29 år, 24,38 % er i aldersgruppen 30-44 år, 31,14 % er i aldersgruppen 45-64 år og 25,17 % er i aldersgruppen 65 +. Det er like mange menn og kvinner blant respondentene.

Her er grafer med hovedfunnene fra Norge.

Her er grafer med hovedfunnene fra Sverige.

  • I Norge svarer 46 % at de bare vil ha 1-2 digitale nyhetsabonnement i fremtiden. Nesten halvparten av de yngre mellom 18-29 år antar at de ikke vil abonnere på digitale nyhetskilder overhodet i fremtiden.
  • I Sverige er tendensen lik: 42 % antar at de kun vil ha 1-2 digitale nyhetsabonnement, og 54 % av de mellom 18-29 år vil ikke abonnere.
  • Vi har spurt hvilke gratis nyhetstjenester som er årsaken til at man ikke vil ha digitale nyhetsabonnement. Nesten halvparten (45 %) av de spurte i Norge peker på NRKs gratisinnhold. I Sverige er tallet noe lavere, men like fullt høyt: 38 % sier at de ikke vil betale for innhold så lenge SVT tilbyr sitt gratis.
  • I undersøkelsen svarer 25 % i både Norge og Sverige at de prioriterer å abonnere på digital underholdning.

Her kan du laste ned underlaget for undersøkelsen i Norge (del 1, del 2 og del 3), og undersøkelsen i Sverige.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, har kommentert tallene her: Mediemangfoldet i fare.