Den 29. oktober inviterte Polyteknisk forening til møte om nasjonalstaten rolle i møte med de globale teknologiselskapene. Vipper tech ut nasjonalstaten?

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius, og Paal Frisvold, ansvarlig redaktør i Europeiskpolitikk.no, var invitert til å dele sine refleksjoner da Polyteknisk forening arrangerte debatt om nasjonalstaten rolle i møte med de globale teknologiselskapene.

Jeg føler en frustrasjon for hengivenheten i den norske forvaltningen til OECD, sa Paal Frisvold, ansvarlig redaktør i Europeiskpolitikk.no.

I samtalen snakker Frisvold og Stavrum blant annet om arbeidet med å få til et internasjonalt skattesystem som også omfatter de globale teknologiselskapene.

Arbeidet i OECD tar lang tid og i mellomtiden får det enorme konsekvenser for selskaper som blir utsatt for denne skjeve konkurransen, sa Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius.

– Det skaper stress for OECD når Frankrike lager sin egen teknologiskatt. Det er bra, også for den politiske legitimiteten, sa Stavrum.

Frisvold er enig i at nasjonene kan gjøre mer selv.

– USA truet med å innføre tariffer på fransk vin fordi Frankrike skulle skattlegge de digitale selskapene. I den sammenheng har EU en relativt stor markedsmakt ovenfor USA, og det satte fart på OECD samarbeidet. OECD er viktig, men vi trenger noe som går foran og som har makt til å provosere frem dette, sa Frisvold.

Lytt til et utdrag fra samtalen her.

I samtalen forteller Kjersti Løken Stavrum om fire resonnementer for hvorfor Norge bør føre en nasjonal teknologisk samtale i Norge.

  1. Samfunnet foretar ikke informerte, demokratiske valg hvis vi ikke vet nok om teknologi og de globale teknologiselskapene.
  2. Internett er blitt en overvåkingsøkonomi som de globale teknologiselskapene tjener på.
  3. Teknologiselskapene har ekstrem makt, men de har ikke myndighet.
  4. Vi har gjort oss avhengig av Margrethe Vestagers arbeid med konkurranselovgivningen.

Det har ikke vært ført en nasjonal teknologisk diskusjon i Norge. Mitt håp er at vi begynner å diskutere det nasjonale perspektivet på teknologiselskapene slik at vi finner ut hva vi er tjent med, sa Stavrum.

– Vi er en del av et større rettssystem som har en del redskap som vi som nasjonalstat ikke har, og de må vi antagelig ta med i debatten fremover, legger Frisvold til.

Besøk Polyteknisk forening her.