Har mediene et ansvar for å løfte frem løsninger når de rapporterer om kritikkverdige forhold i samfunnet?

Det var spørsmålet da Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius deltok i debatt om konstruktiv journalistikk på Arendalsuka den 15. august, sammen med NRKs Afrika-korrespondent Tomm Kristiansen, sjefredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad og sjefredaktør i Klar Tale Gøril Huse. Bak arrangementet, som var støttet av Pressens Faglitteraturfond, sto Liv Ekeberg, journalist i Agderposten og medlem i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Her kan du lytte til et utdrag fra debatten:

I debatten refererte moderator Ekeberg til Vigdis Holmås (NRK) sin definisjon av konstruktiv journalistikk: En strategi for å skape bedre balanse i journalistikken, gi et sannere virkelighetsbilde og utvide medias samfunnsrolle.

Umiddelbart stanget det (konstruktiv journalistikk) mot min inngrodde tilnærming til journalistikk. Journalistikk er konfliktbasert og problemorientert, og det vil jeg nok fortsatt hegne litt om, sa Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius.

Men det er et problem for journalistikk at det er litt sånn jo verre, desto bedre, tror jeg. Den diskusjonen som konstruktiv journalistikk er skal vi gripe litt begjærlig, sa hun.

NRKs Afrika-korrespondent Tomm Kristiansen startet debatten med en innledning der han illustrerte forskjellen mellom journalistikk og konstruktiv journalistikk. Han fortalte om hvordan tilnærmingen gir to ulike utfall i en reportasje han gjorde om Etiopia i 2014. Du kan høre innledningen her:

(Du kan lese NRK-reportasjen i sin helhet her, og Kristiansens kommentar om konstruktiv journalistikk her)

NRK førte på et tidspunkt inn begrepet løsningsorienterte nyheter. Istedenfor å bare dyrke konflikten frem og tilbake så er det store spørsmålet: Hvem har løsningen? Hva er løsningen? Hvor er løsningen?, sa Tomm Kristiansen, korrespondent i NRK.

Det er ikke en ny journalistikk. Det er et nytt spørsmål. En ny vinkling. Det er et nytt verktøy i kassa som journalister kan bruke og som kan få debattene til å bli annerledes, sa han.

Panelet var enige om at pressen bør bli utfordret på ensidig negativ vinkling av saker, men at svaret ikke er å fylle avisene med gladsaker.

Her kan du lytte til opptak av hele debatten:

I debatten refererte panelet til det danske initiativet for konstruktiv journalistikk. Les mer her.