Hva bør Nikolai Astrup ta med seg inn i regjeringens arbeid med å lage en ny strategi for kunstig intelligens?

For å gi innspill til digitaliseringsministeren inviterte Tekna til debatt den 27. mai 2019 på Sentralen i Oslo. Et sentralt tema i debatten var tilgang til data og bruk av kunstig intelligens. Styreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde, var invitert fordi han i april startet en samtale om håndtering av norske forbrukerdata i Aftenpostens debattspalter. I kronikkene ber Sunde ministeren ta initiativ til en nasjonal datastrategi.

Les Sundes kronikk, Astrups tilsvar og Sundes respons ved å følge hyperlenkene.

– Det er en asymmetri mellom plattformselskapene, altså de som samler inn data, og den enkelte bruker. Det skyldes et kompetansegap, men også en infrastruktureffekt: det er vanskelig å klare seg uten de store plattformselskapene i et moderne samfunn, sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius.

Det vernet man trodde man hadde etablert gjennom GDPR er ikke er like reelt. Dataene våre lekker til utlandet og hvis vi ikke får tilgang til dataene så har vi et nasjonalt problem, sier Sunde.

Sunde etterspør blant annet økt samarbeid om å samle data på tvers av bransjer og felles innlogging for samfunnstjenester. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup spør om ikke innstramminger for de store plattformselskapene også vil få konsekvenser for norsk industrielt samarbeid.

– Hvis du mener at vi skal gjøre noe med plattformselskapenes høsting av norske forbrukeres data, og vi gjør det på en vellykket måte, vil ikke det da vanskeliggjøre det du prøver å få til? Det er et dilemma iallfall, sier Astrup.

– Jeg tror ikke norske selskaper vil bli behandlet annerledes enn utenlandske selskaper, men i dag er det ikke like konkurransevilkår på noen områder, svarer Ole Jacob Sunde.

Man kan godt konkurrere med Google eller Snapchat så lenge de har forskningslaboratoriet sitt i Norge, og bruker norske data på norsk jord med norsk innhold, sånn som man har gjort i oljenæringen, sier Sunde.

I panelet satt digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg, styreleder i Stiftelsen Tinius og Schibsted, Ole Jacob Sunde, forskningsleder i Sintef, Anne Marthine Rustad og daglig leder i AIA Science, Odd Jostein Svendsli.

Les mer om debatten i regi av Tekna her.