Vil du høre mer om journalistikk, medieøkonomi, innovasjon, reklame, digitalisering og teknologi? Abonnèr på podcasten Tinius Talks.

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir i Stiftelsen Tinius, er programleder for podcasten Tinius Talks. Hver uke inviterer Stiftelsen gjester inn i studio for å snakke om medieøkonomi, medieutvikling og digitalisering. Formålet er å bidra med innsikt og kunnskap innenfor det brede mediebildet.

– Vi ser på podcast som en naturlig måte å være en del av den offentlige debatten på, sider Kjersti Løken Stavrum, adm.dir i Stiftelsen Tinius.

Abonnèr på podcasten i din foretrukne app, eg. iTunes, Spotify eller SoundCloud, eller spill av alle episodene her.

Tinius Talks ble lansert som podcast i august 2018, og har så langt publisert 19 episoder. Over 30 dyktige profiler i og utenfor mediebransjen har gjestet podcasten, blant annet:

  • Morten Hansen
  • Kristin Skogen Lund
  • Espen Egil Hansen
  • Bente Sollid Storehaug
  • Torgeir Waterhouse
  • Berit Svendsen
  • Espen Haugen
  • Susanne Kaluza
  • Ben Thompson

Har du forslag til nye episoder, eller vil du gi oss en tilbakemelding?

Ta kontakt med Hansine Korslien, kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen Tinius.