Hele 178 personer sier at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av de siste seks månedene, viser mediebransjens kartlegging av dette i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Nå har initiativtakerne bak samlet 10 råd til hvordan en kan håndtere seksuell trakassering, basert på svarene fra undersøkelsen.

I dag publiserte Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening resultater fra en bransjekartlegging av  i mediehusene. 178 personer har svart at de er blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene. 11 % av disse er kvinner mellom 18-30 år.

– Det er prisverdig at medieorganisasjonene gikk sammen for å kartlegge det store bildet så godt som mulig. Slik kan vi få en saklig og faktabasert diskusjon om hvordan uønsket adferd på arbeidslassen skal håndteres i fremtiden. Det er også viktig å merke seg at nesten like mange menn som kvinner har valgt å bidra i undersøkelsen, sier Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius.

Resultatene fra undersøkelsen kan du lese mer om på Norsk Redaktørforenings hjemmeside.

Som en del av arbeidet med undersøkelsen har initiativtakerne oppsummert 626 åpne svar til en liste med 10 råd for å håndtere seksuell trakassering. Svarene er hentet fra denne spørsmålsteksten: ”Her kan du, om du ønsker, komme med råd til ledere og arbeidsgivere om hvordan de bør håndtere denne type saker.”

Her er de 10 rådene:

  1. Ta trakassering på alvor – grip inn raskt
  2. Ha tydelige rutiner – og gjør dem kjent i hele organisasjonen
  3. Sørg for lederopplæring
  4. Tillitsvalgte har en viktig rolle
  5. Tenk gjennom hvilket språk som brukes
  6. Kjønnsdiskriminering skal ikke forekomme
  7. Sørg for et godt arbeidsmiljø
  8. Vær observante på utsatte grupper
  9. Vis måtehold rundt alkohol på sosiale sammenkomster
  10. Følg opp jevnlig

Flere detaljer og underpunkter kan leses på Medebedriftenes hjemmeside (MBL).