Stiftelsen Tinius møtte denne uken Oljefondet for å snakke om de globale teknologiselskapene og behovet for åpenhet om skatt og inntekter.

Norske medier er en av flere bransjer som møter stor konkurranse fra globale teknologiselskaper som Google, Facebook, Amazon og Netflix. Teknologiselskapene utfordrer nasjonale skattesystemer, konkurranseregler og etikkstandarder. Men nøyaktig hvilken vekst internasjonale medieselskaper har i Norge er vanskelig å vite. Selskapene vil ikke oppgi hvor mye av deres totale omsetning som kommer fra det norske markedet, og hvor mye de betaler i skatt.

Stiftelsen Tinius har lenge ment at teknologiselskaper som unngår skatt og moms er med på å true norske mediebedrifters fremtid. Allerede i 2014 ba Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius, norske myndigheter om å sikre en mer rettferdig konkurransesituasjon. Under Nordiske mediedager i Bergen i år ga Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius, utfordringen videre til oljefondet.

I møtet denne uken gjentok Stiftelsen ønsket om at forvalterne av det norske oljefondet bruker sin eiermakt i de største teknologiselskapene til å fremskaffe relevante tall.

– Oljefondet er en stor eier av Apple, Google, Facebook og Amazon og har selvfølgelig stor kunnskap om hva som skjer i denne sektoren. Vi håper at Oljefondet kan bidra til større åpenhet og transparens om inntekter i og skatt fra disse selskapene, sier Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius.

Oljefondet har stått i front for flere transparensinitiativ. 7. april i år la fondet frem et nytt forventningsdokument om skatt og åpenhet som oppmuntrer multinasjonale selskaper til å rapportere tall for hvert land de opererer i. I dokumentet anbefaler fondet selskapene å bidra til økt kunnskap om egne skattebidrag. Forventningsdokumentet blir fulgt opp i møter med selskapenes styre og ledelse.

Stiftelsen vil fortsette arbeidet med å få større allmenn interesse rundt avhengighetsforholdet mellom norske medier og globale teknologiselskaper.

– Medie- og teknologiutviklingen er krevende å sette seg inn i og tidvis vanskelig å forstå. Vi ønsker å bidra til at flere erkjenner hvor dypt de store amerikanske teknologiselskapene stikker i samfunnet vårt, sier Kjersti Løken Stavrum.