Terje Seljeseth går fra stillingen som EVP Product Management i Schibsted til en nyopprettet stilling som analyseansvarlig i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier.

– Jeg ser frem til å ta fatt på nye utfordringer i Stiftelsen Tinius, hvor jeg tror min erfaring vil være nyttig. Schibsted står ovenfor flere endringer og enda flere muligheter i årene som kommer. Nå får jeg muligheten til å påvirke oppsvinget fra et eierperspektiv, sier Terje Seljeseth.

– Teknologi forandrer medielandskapet. Det er viktig for en eier å ha solid kompetanse på dette området. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Terje i mange år og vet at vi gjennom ham får spisskompetanse der slaget vil stå; i grensesnittet mellom kundeopplevelse og teknologisk utvikling, sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius og Schibsted ASA.

Etter 33 år i Schibsted har Terje Seljeseth erfaring fra en rekke sentrale stillinger i det globale medieselskapet, blant annet som IT-Direktør i Aftenpostens ledergruppe. I 1999 ble Seljeseth ansvarlig for Finn.no, et selskap han ledet i 10 år. Deretter gikk han inn i Schibsteds ledergruppe med ansvar for utrullingen av markedsplasser tilsvarende Finn.no i hele verden. Siden 2015 har Terje Seljeseth, sammen med Rian Liebenberg, hatt ansvar for å bygge opp en ny Schibsted-organisasjon med fokus på utvikling av nye teknologibaserte produkter og tjenester.

– Jeg er stolt av den organisasjonen jeg nå forlater, og har stor tro på at Schibsted vil lykkes med sine ambisjoner i den digitale transformasjonen de befinner seg i. Jeg er glad for at jeg nå fortsetter som en sterk støttespiller for Schibsted gjennom Stiftelsen Tinius, sier Seljeseth som begynner i Stiftelsen Tinius 1. oktober.

– Jeg skulle gjerne sagt at ansettelsen av Terje Seljeseth er resultat av et langsiktig, målrettet rekrutteringsarbeid, men sannheten er at vi har hatt flaks, sier adm.dir. i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum. – At Terje hadde lyst til å ta med seg all sin erfaring, kompetanse og kapasitet til Stiftelsen, blir et tilskudd til vårt arbeid som ikke kunne vært bedre, sier hun.

Stiftelsen Tinius forvalter den største eierposten i Schibsted Meda Group (26 %) gjennom selskapet Blommenholm Industrier. Stiftelsen ble opprettet av Tinius Nagell-Erichsen for å sikre det langsiktige eierskapet av Schibsted. Tidligere i høst startet Hansine Korslien opp som kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen.