Här kan du se inspelningar av alla de sex föreläsningarna under vår fullbokade AI-frukost på Kägelbanan i Stockholm.

Stiftelsen Tinius samlade den 31 augusti några av de främsta redaktionella AI-hjärnorna i Norden till en AI-frukost. Under frukostmötet utbyttes erfarenheter och gavs konkreta tips för redaktionellt arbete med prompts och artificiell intelligens.

Föredragen var särskilt riktade till journalister, utvecklare och redaktionella ledare som önskar uppnå bättre och mer precisa resultat genom användning av artificiell intelligens.

 

___

 

«AI som kollega på SvD Kultur»

Madelaine Levy, Svenska Dagbladet

Kan nya AI-verktyg hjälpa journalister i det dagliga arbetet? Med bakgrundsresearch, intervjufrågor, rubriker, eller kanske något helt annat? SvD har börjat prova sig fram. Nu berättar biträdande kulturchef Madelaine Levy om vad Svenska Dagbladet lyckats med – och vad som bara blev pannkaka.

 

___

 

«How I built a fully automated news website using AI.»

Johan Eliasson

Johan Eliasson, en ingenjör, hacker och grundare, arbetar inte inom mediebranschen men tjänstgör för närvarande som teknisk direktör (CTO) på OneLab. Han har snabbt skapat en egen engelskspråkig nyhetstjänst. Genom att använda ljudet från Sveriges Radios nyhetssändningar, artificiell intelligens, ett fåtal prompts och sina utvecklarkunskaper, skapar han maskin-genererade illustrationsbilder.

 

___

 

«Al Jazeeras Sverigebild – En granskning med AI» 

Inas Hamdan, HD-Sydsvenskan

Inas Hamdan och HD-Sydsvenskans pågående undersökning av journalistiken från Al-Jazeera har hon använt sig av ChatGPT 4. Inas berättar både om hur man använder verktygen, vilka misstag man bör vara medveten om, och vilka kontroller som kan göras för att säkerställa resultatet.

 

___

 

«Gustav Vasa, rapmusik och sammanfattningar – så jobbar Aftonbladet med AI»

Martin Schori och Moa Gårdh, Aftonbladet

Martin Schori, biträdande redaktionschef och “AI-general,” visar tillsammans med Moa Gårdh, Product & UX Director, hur Aftonbladet har arbetat med prompts och AI det senaste året. De fokuserar bland annat på AI-genererade artikelsummeringar som läsare kan välja att öppna inom nyhetsartiklar.

 

___

 

 «Så får jag ChatGPT att göra mig till prompts-expert i Midjourney.»

Marius Arnesen, NRKbeta

Marius Arnesen är redaktör på norska NRKbeta och har varit verksam på NRK sedan 2001 med diverse utvecklingsprojekt. Han har även arbetat i fält på ett flertal TV-produktioner. Under det senaste året har han utforskat AI-landskapet, utvecklat ett närmast osunt förhållande till bildgeneratorn MidJourney och dessutom testat AI som ett verktyg för undersökande journalistik.

 

___

 

«Robot-nyhetsbyrån AO News täcker blinda fläckar i nyhetsrapporteringen»

Max Berggren, Myrspoven

Max Berggren, med åtta år i redaktioner hos Bonnier News och 25 år av kodning, presenterar verktyget AO News som sätter AI och omvärldsbevakning i händerna på journalister.