Schibsteds største eier, Blommenholm Industrier, har vedtatt å gi ti millioner kroner til Schibsteds redaksjoner i forbindelse med koronakrisen.

Formålet er å bidra til å styrke redaksjonenes samfunnsoppdrag i denne fasen overfor unge mediebrukere (under 18 år) og fremmedspråklige. Schibsted og redaksjonene skal selv beslutte hva pengene konkret skal brukes til. Pengestøtten kommer som et initiativ fra styret i Blommenholm Industrier. Innretningen mot unge og fremmedspråklige er et resultat av en sondering blant de enkelte sjefredaktørene om hva de ønsket støtte til.

Pengene skal fordeles likt mellom Schibsteds redaksjoner VG, Aftonbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Svenska Dagbladet og Stavanger Aftenblad.

Blommenholm Industrier (BI) eier i overkant av 25 % av aksjene i Schibsted og er selskapets kontrollerende eier. Stiftelsen Tinius har de stemmeberettigede aksjene i Blommenholm Industrier og kontrollerer dermed BI.

For ytterligere spørsmål, kontakt styreleder i Blommenholm Industrier, John A. Rein (tlf +47 922-85110) eller daglig leder Kjersti Løken Stavrum (tlf +47 98203070).