– Jeg tror ikke det har gått opp for myndighetene eller folk flest at et Norge uten andre nyhetskanaler enn de statsfinansierte er et helt reelt senario innen få år, sier Ole Jacob Sunde.

I intervjuet «Medienes avmakt» i Computerworld (publisert 23. januar) sier Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius, at det haster å få fortgang i arbeidet med å håndtere teknologiselskapenes monopollignende makt. Han mener maktforskyvningen mot globale plattformer ikke er del av en fri og rettferdig konkurranse.

– På grunn av dataovertaket tar Google og Facebook 70-80 prosent av hver digitale reklamekrone i Norge, og mediene vil ikke klare seg med brukerinntekter alene. Det er inntektssiden vi må lykkes å revitalisere, sier Sunde.

Sunde er likevel positiv til at mediene vil lykkes.

Jeg tror det er betalingsvilje for redigert, troverdig informasjon. Men det krever stor endringsvilje de neste fem til ti årene. Vi må tvinge oss til å bli venner med trendene, være mer selvkritiske og ta mer risiko, sier Sunde.

Styrelederen i Stiftelsen Tinius har lenge tatt til orde for at norske myndigheter må forhindre at internasjonale selskaper tar mer kontroll over nordmenns private og offentlige data. Til Computerworld forklarer Sunde hvorfor han mener kortreise data er tryggere for forbrukerne.

Det vil være en fordel at data om nordmenn, både private og offentlige data, lagres i områder som omfattes av de samme type reguleringer, med de samme kravene og etiske forventningene til personvern, sier Sunde.

Sunde mener plattformselskapene i realiteten har blitt monopolister, og at det reduserer konkurranse, innovasjon og vekst.

– Amerikanske selskaper har vist stor innovasjonskapasitet, men selv ikke de så den eksponentielle verdien av data da de startet opp. Det var andre målsetninger som drev dem. Nå høster de store mengder data som ikke blir tillagt verdi, eller grunnrente om du vil. Det er avhengighetsspørsmålet som er truende, når selv myndigheter må stå med hatten i hånden og pent be om samfunnskritiske data for å løse for eksempel fremtidens samferdselsspørsmål, sier Sunde.

Intervjuet «Medienes avmakt» er forfattet av journalist Audun Aagre, og publisert i Computerworld nr 1. utgave for januar 2020. Intervjuet er gjengitt med tillatelse.