Stiftelsen Tinius kjøper aksjene til minoritetseierne i Svenska Dagbladet, og blir sammen med Schibsted eiere av den svenske avisen.

Den 12. desember signerte Stiftelsen Tinius en avtale om å ta over aksjene til minoritetseierne i Svenska Dagbladet. Minoritetseierne består av Stiftelsen Svenska Dagbladet, Högers Förvaltnings AB og Nya Wermlands-Tidningen NWT).

Aksjeposten tilsvarer 0,6 prosent av aksjene.

– Aksjekjøpet er marginalt i størrelse, men har symbolsk betydning, sier Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius.

Til tross for at Stiftelsen Svenska Dagbladet ikke lenger eier aksjer i Svenska Dagbladet, skal stiftelsen likevel fortsette å jobbe for å styrke mediehuset i tråd med stiftelsens vedtekter.

– Vår eierpost i SvD tas nå over av Stiftelsen Tinius. Vi tror vi kan gjøre mer for å fremme Svenska Dagbladets verdi enn ved å kontrollere minoritetsaksjene, sier Odd Eiken, leder i Stiftelsen Svenska Dagbladet.

Som en del av aksjeoverdragelsen skal det settes av penger til et nytt lederutviklingsprogram i Svenska Dagbladet.

Utviklingsprogrammet for «Sveriges beste lederskribent» er tenkt å hjelpe frem et talent i året som vil videreutvikle redaksjonelle og journalistiske ferdigheter.

– Vi og Stiftelsen Tinius skal sammen utvikle et program for Sveriges beste lederskribent. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Stiftelsen Tinius i et spennende og viktig prosjekt for morgendagens meningsjournalistikk, sier Odd Eiken.

– Intensjonen om å skape et program for lederskribenter inngår i selve kjøpskontrakten med Stiftelsen Svenska Dagbladet. Dette er et felles initiativ som også redaksjonen selv er entusiastisk til, og da har vi sett det som naturlig å støtte opp under denne ideen, sier Kjersti Løken Stavrum.

Schibsted, som ble majoritetseier i Svenska Dagbladet i 1998, er positive til at avisen får en langsiktig minoritetseier i Stiftelsen Tinius.

– Tinius Nagell-Erichsen spilte en avgjørende rolle for SvD:s overlevelse og bidro derfor til å styrke mediemangfoldet i Sverige. Han var styreleder i Schibsted da konsernet kjøpte SvD – en avis som da hadde store underskudd. Ifølge Tinius styrte man denne forretningen bedre med hjertet enn med hjernen. Det kjennes veldig riktig at stiftelsen som bærer hans navn nå tar over den symbolske minoritetsposten, sier Raoul Grünthal, Schibsteds Sverigesjef.

Aksjeoverdragelsen ble signert av Ole Jacob Sunde, styreleder i Stiftelsen Tinius, HB Ekström (for Högerns Förvaltnings AB og NWT-Gruppen AB) og Odd Eiken, leder i Stiftelsen Svenska Dagbladet.

For mer informasjon, kontakt:

Kjersti Løken Stavrum, Stiftelsen Tinius: kls@tinius.com

Odd Eiken, Stiftelsen Svenska Dagbladet: odd@eikendo.com

Foto: Tomas Oneborg/Svenska Dagbladet.