Alle snakker om verdien av data. Men hvordan kan selskaper utvikle og nyttiggjøre seg av data?

I den nyeste episoden av Tinius Talks er Sven Størmer Thaulow, data- og teknologidirektør i Schibsted, og Tor Olav Mørseth, adm.dir. i Digital Norway, i studio for å snakke om data og verdikjeder.

Spill av episoden her, eller lytt til Tinius Talks i iTunesSpotify eller SoundCloud.

Panelet mener selskaper må jobbe med kultur for å skape en datadrevet organisasjon.

Jeg opplever at det er en ganske kulturell bøyg å begynne å jobbe med data, sier Tor Olav Mørseth, administrerende direktør i Digital Norway.

Vi må klare, med brukernes tillatelse, å samle data for å sette dem sammen og lage bedre brukeropplevelser. Det er grunnmuren i en datadrevet virksomhet, sier Sven Størmer Thaulow, data- og teknologidirektør i Schibsted.

Panelet mener organisasjonsendringen også handler om hvordan selskaper måler resultater.

– Det andre er at man må få organisasjonen til å tenke databasert. Når vi jobber databasert, tester vi ulike tjenester før vi konkluderer med at noe skal skaleres opp, sier Thaulow.

– Det er en kjempeutfordring for ledere at man ikke lenger den som har svarene. Lederen er den som stiller spørsmålene. Det er et ganske stort mentalt skift, sier Mørseth.

Mørseth mener likevel ikke at den som har ansvar for data bør styre selskapet.

Jeg er usikker på om sjefen over data bør være sjefen over selskapet. Vedkommende bør sørge for at selskapet har de dataene de trenger for å ta riktige beslutninger, og drive frem kulturen, sier Mørseth.

I podcasten nevner panelet bankbransjen som et godt eksempel på en sektor som har lykkes med foredling av data. Hvorfor er ikke mediebransjen et slikt eksempel? spør Løken Stavrum.

– Det er ikke så veldig lenge siden vi evaluerte et medieprodukt basert på egne meninger. Det var en prosess for å endre det, sier Mørseth.

– Der handler det mer om innovasjon i sluttbrukerleddet, men mediebransjen er selvfølgelig fundamentert på data, sier Thaulow.

Mørseth i Digital Norway mener både myndigheter og virksomheter må samarbeide mer.

Det jeg er helt sikker på i et land som Norge er at hvis vi sitter på hver vår tue og forsøker å løse problemstillinger hver for oss, så kommer vi ikke til å lykkes. Når vi er små, må vi jobbe sammen, sier Mørseth.

Thaulow i Schibsted mener det viktigste datadrevne organisasjoner bør investere tid i er de etiske problemstillinger.

– Du må rett og slett tenke: Ville jeg synes det var OK at andre hadde gjort dette med mine data uten at jeg viste om det? Hvis svaret er nei, så skal du ikke gjøre det, sier Thaulow.

– Så lenge noen lager et godt produkt er vi ganske bevisstløse på hvilke data vi sender fra oss. Men jeg tror at det kommer til å bli mer bevissthet rundt det. Regulering på dette området er kjempeviktig, sier Mørseth.