Vi inviterte sjefredaktørene Anna Careborg og Thomas Mattsson til en prat om det svenske medielandskapet. Har svenske medier berøringsangst?

I en ny Tinius Talks-episode gir Anna Careborg, fungerende sjefredaktør i Svenska Dagbladet, og Thomas Mattsson, sjefredaktør i Expressen, et innblikk i den svenske medievirkeligheten.

Spill av episoden her, eller lytt til Tinius Talks i iTunesSpotify eller SoundCloud.

De er uenige i kritikken om den påståtte angsten for visse tema i svensk journalistikk, og synes det er forunderlig at bransjekolleger fra Norge og Danmark tyr til denne retorikken.

– Denne kritikken kommer ofte fra svenske, innvandringskritiske nettsider. Med rykter og halvsannheter forsøker de å påstå at svenske medier er en del av en elite som promoterer et kulturelt drømmesamfunn, og at vi derfor ikke vil rapportere om virkeligheten, forteller Thomas Mattsson, sjefredaktør i Expressen.

Vi møter altså den retorikken hele tiden, men det er overaskende at kvalitetsmedier i Danmark og Norge iblant på kultursider og ledersider bruker samme retorikk. Det forstyrrer vårt bilde av de danske og norske mediene, sier Mattsson.

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius spør panelet hvorfor de tror nordmenn har fått denne oppfatningen om svenske journalister.

– Jeg synes det er interessant at denne diskusjonen i det hele tatt finnes. Kanskje inntrykket kommer av at vi har ulik innvandringspolitikk, og at Sverige fikk innvandringskritiske partier i Riksdagen senere enn i Danmark og Norge, sier Thomas Mattsson, sjefredaktør i Expressen.

Jeg tror dette er del av en retorikk mot mediene. Berøringsangst er en kraftig påstand. Vi har, ikke minst de siste årene, rapportert mye om migrasjon og integrasjon, sier Anna Careborg, fungerende sjefredaktør i Svenska Dagbladet.

Løken Stavrum referer senere i podcasten til at Norge er kåret til det landet med størst pressefrihet i verden i 2019, mens Sverige kommer på tredje plass. Panelet mener det henger sammen med et økende hatet mot journalister i Sverige.

– Svenska Dagbladet er en del av Schibsted og det føles trygt i denne sammenhengen. Vi bruker mye ressurser på sikkerhet, som vi gjerne skulle brukt på journalistikk, sier Anna Careborg.

Det er lettere å håndtere hatet i store redaksjoner. For mindre ressurssterke redaksjoner er det et stort problem hvis journalister ikke kan dekke en sak fordi redaksjonen ikke kan garantere for sikkerheten, sier Careborg.

De har begge opplevd truende adferd mot journalister.

– Jeg har sett mitt ansikt på plakater med påskriften «folkförrädare» eller at det står at jeg skal skytes eller henges. Det har dessverre blitt en del av hverdagen til svenske journalister. Ikke alle så klart, men for alt for mange, sier Thomas Mattsson.

– Redsel er en kraft som må man ta på alvor. Jeg må, som øverste ansvarlig, være sikker på at journalister og fotografer som jeg sender ut på oppdrag er trygge. Enn så lenge påvirker ikke dette hva vi rapporterer om, men på lang sikt finnes det en risiko for at det suksessivt endrer seg, sier Anna Careborg.

Thomas Mattsson i Expressen mener de svenske myndighetene gjør lite for å forsterke forholdene for fri journalistikk.

Pressefriheten er ganske sterk i Sverige, men vi har i løpet av de seneste årene gang på gang vært vitne til at Riksdagen har innført lover som gjør det vanskeligere å utføre journalistikk, for eksempel ved å stenge tilgangen til enkelte registre, sier han.

Spill av episoden for å lære mer om likheter og forskjeller mellom norske og svenske medier.