Er abonnementsmarkedet i Norden mettet, eller er det fremdeles vekstmuligheter? Lytt til vår nyeste podcast om journalistikk i abonnementsøkonomien.

Evnen til å ta betalt for innhold digitalt vokser, og brukerbetaling gjennom abonnement er en attraktiv forretningsmodell for flere medier. For å se fremover i abonnementsøkonomien inviterte vi derfor Tor Jacobsen, direktør for brukerbetaling i Schibsted, og Jon Erik Ofstad, direktør og partner i Subscrybe, til Tinius Talks.

Spill av episoden her, eller lytt til Tinius Talks i iTunesSpotify eller SoundCloud.

I podcasten spør Kjersti om panelet frykter en «subscription fatigue», en trøtthet på abonnement.

Abonnement er en megatrend. Biler, klær og klokker kommer i abonnement. Du går fra å eie et produkt til å abonnere på det. Generelt sett er vi ikke lei abonnement, men man kan risikere å nærme seg en peak i enkelte sektorer, forklarer Jon Erik Ofstad, direktør og partner i Subscrybe.

Han mener innovasjon er viktig for å holde på abonnentene.

– Svaret er at man produktutvikler konstant. Mediebransjen har noen spesifikke utfordringer fordi de står svakt i gruppen 30-40 år, og det tror jeg skyldes produktutvikling, sier Ofstad.

Tor Jacobsen, direktør for brukerbetaling i Schibsted, mener abonnementstilnærmingen gjør mediene mer brukerorientert.

Den store fordelen med abonnement er at man bli konsumentdrevet i tilnærmingen til produktutvikling og hva man skriver om i avisene. Jeg tenker det er good news at stadig flere er villig til å betale for journalistikk, sier Jacobsen.

Han tror ikke journalistikken nærmer seg en peak for abonnement.

Jeg tror det fremdeles er mye vekst igjen i Norge og Sverige. Vi kan tenkte smartere om bundling og pakketering av abonnementene, både internt i bransjen men også mellom medier og andre aktører, sier Jacobsen.

«Churn» er et begrep som går igjen i episoden, som beskriver i hvor stor grad man mister abonnenter. Løken Stavrum spør om de digitale abonnentene er lite lojale.

– De er mindre lojale enn papirabonnentene. Vi har for høy churn og det er det flere grunner til. Bruker man ikke produktet nok, så vil man churne etterhvert. Det er den aller viktigste delen å ta tak i, sier Jacobsen.

Panelet er enig i at mediebransjen bør utvikle sterkere lojalitetsmekanismer. De never SAS, Netflix og Amazon som eksempler på selskaper som kombinerer fordelsprogrammer med abonnement.

De nye lojalitetskonseptene er abonnementsløsninger som du betaler for, og fordi du betaler så får du fordeler. Det øker frekvensen av kjøp. Ta for eksempel Amazon Prime med 17 millioner abonnenter i Tyskland. Amazon sier selv at Prime-medlemmene handler 2,5 ganger så mye enn vanlige Amazon-besøkere, forklarer Ofstad.

Tor Jacobsen forteller at Schibsted hele tiden jobber med å øke bruken av deres produkter.

– New York Times hadde i siste halvår i fjor halvparten av sin abonnementsvekst utenfor sin redaksjonelle kjerne. Det var fra kryssord, cooking-tjenester og e-handel. Nå lanserer de et nytt produkt som heter Parenting, en redaksjonell tjeneste om hvordan du skal oppdra barn, forteller han.

Når du har abonnementsrelasjonen kan du utvikle en del andre type produkter, og det tror jeg vi vil se mer av. Det gjør at vi har mulighet til å ta en større del av livet til kunden og tilby mer relevante tjenester, sier Jacobsen.

Til slutt minner Jon Erik Ofstad om at abonnement absolutt ikke er en ny forretningsmodell.

– Abonnement har alltid vært den bærende finansieringsformen når det gjelder brukerbetaling, slår han fast.

This is a custom heading element.