Edtech skal både gjøre lærernes hverdag enklere og elevene mer motiverte og lærevillige. Men er læringsteknologi et spennende investeringsobjekt? Lytt til vår nyeste podcast.

Daniel Senn, gründeren av lesespillet Poio, og Tellef Tveit, co-founder og produktansvarlig i leksehjelpen Learnlink, er gjester i den nyeste episoden av Tinius Talks. Kjersti Løken Stavrum, CEO i Stiftelsen Tinius, spør gründerne om digitale verktøy kan erstatte lærerkrefter, om betalingsviljen er høy og om hvorfor mediebransjen bør følge med.

Spill av episoden her, eller lytt til Tinius Talks i iTunesSpotify eller SoundCloud.

For Daniel Senn startet gründerlivet med et ønske om å løse et problem han selv hadde i familien.

Jeg hadde en sønn som ble født med dårlig hørsel, som kunne føre til forsinket språkutvikling og leseutfordringer. Mitt utgangspunkt var at jeg måtte lære bort leseferdighetene på en måte som gjør at man kan trene over lang tid og ha selvtilliten i god behold, forteller Senn, som er günder av lesespillet Poio.

Tellef Tveit, co-founder og produktansvarlig i leksehjelpen Learnlink, startet fordi han så at mange elever slet med frafall da han selv jobbet i skolen.

De aller tristeste historiene er de hvor elever blir tatt ut av klasserommet, ikke får lov til å være med og kommer hjem og føler at de ikke har noe selvtillit i faget lenger. Vi så at det var mange som slet med det og ønsket å gjøre noe med det, sier Tellef Tveit.

Løken Stavrum spør panelet hvorfor det har tatt så lang tid å få på plass digitale verktøy i skolen.

– I skolen har vi en tendens til at problemene skal løses selv. I en mer globalisert verden gir det litt lite mening for meg, sier Tveit.

Jeg tror grunnen til at man ser at det skjer ting nå er fordi teknologien har blitt moden og utbredelsen og kompetansenivået er høyere, sier Senn.

Men panelet understreker at det er ekstremt kostbart å innovere innenfor edtech.

– Det har vært hele livet mitt i fem år nå, med barn og familie, naboer og utrolig mange som har hjulpet til gratis, sier Senn.

Schibsted er et av selskapene som har investert i Poio. Løken Stavrum spør hva selskapet kan tilføre mediebransjen og hva Schibsted kan gi tilbake.

Schibsted står for en skriftkultur, formidling av kunnskap og voksenopplæring. Det å koble det med oss som lærer barn å lese, gjør dem på en måte til kunder og brukere av Schibsteds tjenester. Så tror jeg det også handler om ansvaret som pressen har i forhold til å bygge velfungerende, demokratiske samfunn, sier Senn.

Jeg håper selskaper som Schibsted går inn i edtech fordi de ser verdien av det. Edtech er et vanskelig område fordi det er en grasrotbevegelse med mange frivillige timer. Men markedet er fremdeles veldig stort. Bare i Norge så har vi 27 % frafall fra videregående skoler, forklarer Tveit.

Selvom panelet mener læringsteknologien vil gjøre elevene mer motiverte og lærevillige, er de enige om at edtech ikke skal erstatte lærernes plass i klasserommet.

– Jeg tror det blir destruktivt å sette programvare opp mot lærere. Hvis vi heller tenker at programvaren kan avlaste lærerne og gjøre at lærerne kan bruke tiden sin mer effektivt og til en som trenger det enda mer, så tror jeg det er mer konstruktivt, sier Daniel Senn.