Raoul Grünthal mener man ikke kan se journalistikk i splendid isolation. Han er på jakt etter gründere med gode ideer. Lytt til vår nyeste podcast om Schibsted Next.

Raoul Grünthal, leder for Schibsted Next, er hovedgjest i denne episoden av Tinius Talks. I podcasten spør Kjersti Løken Stavrum om hva som er det neste i Schibsteds vekstplaner. Fintech, pre-shopping, e-helse, edtech og distribusjon? Stavrum spør Grünthal om hvordan Schibsted utviklet en entrepenørkultur, hvordan de vurderer ulike vekstinitiativ og om Schibsted vil bestå som «Schibsted Media Group» – et konsern med media things.

Spill av episoden her, eller lytt til Tinius Talks i iTunesSpotify eller SoundCloud.

Raoul Grünthal synes finansbransjen er et spennende område å investere i.

Det er veldig forskjellig hvor stigmatisert det er med konsumentlån i ulike land. Den store trenden er likevel liberalisering og transparens. Lån i seg selv er ikke noe negativt. Det som er feil er om folk betaler for mye for lån, mener Raoul Grünthal.

Han sier man må forvente å operere i et marked med store reguleringer i finansbransjen, og at det kan være en fordel for Schibsted at det er en bransje med nasjonale strukturer.

Dette er ofte ikke markeder der globale selskaper som Google og Facebook tar markedet fra et kontor i Silicon Valley. Man må tilpasse seg hvert lands lokale regler, og det finnes en positiv dimensjon i det, sier han.

De neste bransjene på listen over vekstinitiativ er produkter for prissammenligning og e-helse.

– Prisjakt er et godt produkt for pre-shopping fordi vi gir konsumenten en mulighet til å ta en informert beslutning. Et annet eksempel på en bransje hvor vi kan bidra er e-helse, men der har vi ikke kommet like langt, sier Grünthal.

Lederen for Schibsted Next mener at vi kommer til å ta stadig mer makt over vår egen helse, i motsetning til å kun forholde oss til doktorer.

Et eksempel, som ikke vi eier, er Werlabs hvor individer kan gå inn jevnlig og levere blodprøver og få ut data om hvordan man utvikler seg, selvom man er frisk. For et selskap som når ut til veldig mange hele tiden så finnes det synergier mellom e-helse og medietilganger, sier Grünthal.

Løken Stavrum spør videre om edtech, utvikling av læringsteknologier, er på Grünthals liste.

– Ja, det er spennende. Det er jo ikke sånn at alle har råd til privatlærere som hjelper barna med lekser, men et produkt som for eksempel Albert, en digital mattelærer, har de fleste råd til. Teknologien skaper muligheter til å utvikle og formidle til flere grupper, mener han.

– Men vi får de hvor bra det blir finansielt og økonomisk, legger han til.

Et siste område Stavrum og Grünthal snakket om i podcasten er distribusjonsleddet i Schibsted. Grünthal mener spørsmålet om når papiravisene går inn, og hvor lenge Schibsted klarer å opprettholde sitt distribusjonssystem henger nøye sammen.

Her har vi en win-win. Vi kan skape en ny business, i og med at vi distribuerer e-handelens produkter, men det gjør også at vår infrastruktur lever lengre. Det gjør at avisene lever lengre, og at avisene kan få mer penger til å utvikle digitale produkter, sier Grünthal.

Til slutt spør Kjersti Løken Stavrum hvordan Schibsted Next vurderer hvilke bransjer selskapet skal gå inn, og hvilke parametere som styrer hvilke vekstinitiativ som blir det neste.

– Å vurdere entreprenøren er nesten like viktig som å vurdere produktet eller ideen, slår Raoul Grünthal fast.

Se bilder fra innspillingen under.