Hvorfor blir all verdens ting koblet på internett?

Hva menes med Internet of things (IoT)? Er det egentlig sofistikert datafangst? Og hvordan kan mediebransjen melde seg på i utviklingen? Kjersti Løken Stavrum, CEO i Stiftelsen Tinius, snakker med Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps, og Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge, om tingenes internett kommer samfunnet til gode eller fører med seg nye problemer.

Hør episoden her, eller lytt til Tinius Talks på iTunes, Spotify eller SoundCloud.

I podcasten spør Kjersti Løken Stavrum, CEO i Stiftelsen Tinius, om tingenes internett en “snill betegnelse” for sofistikert datafangst?

– Ja, det er det. Med flere tjue milliarder ting som er koblet mot internett i løpet av noen år, så er det klart at det er en enorm kilde til innsamling av data, sier Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps.

– Mange tenker nok på de duppedittene og sensorene når man hører «tingenes internett», men potensialet i tingenes internett er datafangsten, sier Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge.

Stavrum lurer også på om vi er bevisst den enorme etiske bakgården med muligheter som datakoblinger gir, når vi kobler opp alle slags ting mot internett.

– Det er viktig at forbrukerne henger med og stiller de riktige spørsmålene, svarer Berit Svendsen.

– Vi kan ikke stole utelukkende på selskapene, sier Arne Norheim.

– Det må etableres retningslinjer. Myndighetene må være på banen som den uavhengige part, fordi de private selskapene har en oppgave først og fremst om å tjene penger, sier han.