Podcast: Hva er “Internet of Things”?

Hvorfor blir all verdens ting koblet på internett?

Hva menes med Internet of things (IoT)? Er det egentlig sofistikert datafangst? Og hvordan kan mediebransjen melde seg på i utviklingen? Kjersti Løken Stavrum, CEO i Stiftelsen Tinius, snakker med Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps, og Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge, om tingenes internett kommer samfunnet til gode eller fører med seg nye problemer.

Hør episoden her, eller lytt til Tinius Talks på iTunes, Spotify eller SoundCloud.

I podcasten spør Kjersti Løken Stavrum, CEO i Stiftelsen Tinius, om tingenes internett en “snill betegnelse” for sofistikert datafangst?

– Ja, det er det. Med flere tjue milliarder ting som er koblet mot internett i løpet av noen år, så er det klart at det er en enorm kilde til innsamling av data, sier Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps.

– Mange tenker nok på de duppedittene og sensorene når man hører «tingenes internett», men potensialet i tingenes internett er datafangsten, sier Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge.

Stavrum lurer også på om vi er bevisst den enorme etiske bakgården med muligheter som datakoblinger gir, når vi kobler opp alle slags ting mot internett.

– Det er viktig at forbrukerne henger med og stiller de riktige spørsmålene, svarer Berit Svendsen.

– Vi kan ikke stole utelukkende på selskapene, sier Arne Norheim.

– Det må etableres retningslinjer. Myndighetene må være på banen som den uavhengige part, fordi de private selskapene har en oppgave først og fremst om å tjene penger, sier han.