For å lykkes må ledere evne å se fremover og tørre å eksperimentere med løsninger raskere enn før, ifølge Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO, og Jacob Schram, europasjef i Circle K. De to delte sine råd til fremtidens ledere i en panelsamtale på Mesh denne uken.

”Hvordan møte fremtidens ledelsesutfordringer?” var tema for panelsamtalen mellom Kristin Skogen Lund og Jacob Schram i regi av IMD and INSEAD Alumni mandag 30.oktober. Samtalen ble ledet av Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius, som startet samtalen med å spørre om hvilke råd de to ville gi til fremtidens ledere. Skogen Lund og Schram var samstemte i sine anbefalinger:

 1. Tilegn deg kunnskap om trender:
  I selskaper som står ovenfor raske endringer vil store strategier lett bli utdatert. Som leder er det mer effektivt å ha kunnskap om trender som vil påvirke selskapet over tid.
 2. Tenk fremover:
  Flere selskaper er vant med lineær planlegging. Skogen Lund anbefalte derimot å tenke fremover og regne seg tilbake til hva som krever i dag for å innta ønsket posisjon.
 3. Eksperimenter raskt:
  Fremtidens ledere må tørre å eksperimentere med innovative løsninger som utvikler selskapet. Idet det er åpenbart at noe er en god ide, er det ofte for sent.
 4. Bruk mest tid på gjennomføring:
  Skogen Lund dro frem ledelsesnøkkelen 5-15-80. 5 % til å lage strategier, 15 % til å forankre strategien og 80 % til å gjennomføre. Schram poengterte at ingen ledere vil få anerkjennelse for å se en utfordring eller en løsning, uten å ha solid gjennomføringsevne.
 5. Dyrk folka dine:
  Ledere bør lage motiverende utviklingsmål for alle medarbeidere. Schram fremhevet at yngre arbeidstakere bryr seg mest om hensikten til selskapet – the purpose beyond business – og at det også representerer kundenes utvikling.

Det var stor enighet om at fremtidens ledere vil møte stor disrupsjon utenfra som en følge av økt digitalisering. Så langt har selskaper innen media, bank, varehandel og transport blitt hardt rammet. Kjersti Løken Stavrum pekte på at ledere av redaksjonelle medier har vært imponerende gjennom de store endringene i bransjen.

– I mediebransjen har lederne vært dyktige i en tid med kostnadskutt og urimelig konkurranse fra globale aktører som unnslipper skatt og personvernregler som de selv må forholde seg til. Globale aktører vil nok utfordre stadig flere sektorer, og det vil bli krevende, men spennende, å lede selskaper som møter stor disrupsjon, sier Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius.

Skogen Lund og Schram argumenterte for at fremtidens ledere vil møte nye krav fra ansatte og kunder, men at evnen til strategisk tekning, relasjonsbygging og gjennomføringsevne vil stå seg som gode lederegenskaper over tid.