Tinius Nagell-Erichsen

Biografi

Tinius Nagell-Erichsen leven og virke

Tinius Nagell-Erichsen, døpt Einar Fredrik Åke Nagell-Erichsen, var tippoldebarn til Christian Michael Schibsted, Schibsted-konsernets grunnlegger. Han var født i 1934, og ble 73 år gammel.

Tinius Nagell-Erichsen Foto: Per Bjørn/Aftonbladet
Tinius Nagell-Erichsen Foto: Per Bjørn/Aftonbladet
Etter flere år som journalist i Aftenposten var han disponent i VG i perioden fra 1968 til 1973 og administrerende direktør i Aftenposten fra 1970 til 1983.

Han var styremedlem i Aftenposten og VG i flere perioder. Fra 1972 til 1983 var han i flere perioder styreleder for Avisenes Arbeidsgiverforening.

Han var utdannet sosialøkonom fra London School of Economics, og han tilbrakte hele sitt yrkesaktive liv i Schibsted-konsernet og konsernets aviser.

Største eier

Da Schibstedkonsernet ble et børsnotert selskap i 1992, var Tinius Nagell-Erichsen konsernets største enkelteier, og han ble dets første styreleder.

Han hadde styreledervervet i ti år til 2002. Ved sin bortgang var Nagell-Erichsen nestleder i Schibsted ASAs styre.

Ved omgjøringen av Schibsted fra privateid familieselskap til det børsnoterte Schibsted ASA, fikk Tinius Nagell-Erichsen med sin aksjepost på 26,1 prosent rettigheter gjennom vedtektene som tilsvarte den innflytelsen som såkalt negativt flertall vanligvis gir.

Opprettet stiftelse

I 1996 opprettet han Stiftelsen Tinius. Hensikten var å overføre sin aksjonærinnflytelse i Schibstedkonsernet til stiftelsen, enten ved hans bortgang eller når han selv bestemte det.

Begrunnelsen var å holde hans eierskap i konsernet samlet, og bruke innflytelsen til å verne om Schibsted som mediekonsern med frie og uavhengige redaksjoner, troverdighet og kvalitet som kjennetegn, og en langsiktig og sunn økonomisk utvikling.

Nagell-Erichsen besluttet å foreta overføringen av sin personlige og sitt eierskaps innflytelse i Schibsted-konsernet til Stiftelsen Tinius i mai 2006. Han var selv styreleder for stiftelsen helt til sin død. Ved Nagell-Erichsens bortgang forvaltes hans tidligere eierskap videre etter stiftelsens vedtekter av det styret han selv valgte.